"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd."

– Sören Kierkegaard

Met opstellingenwerk nieuwe stijl bieden wij een eigentijdse mogelijkheid om met begeleidingswensen aan de slag te gaan.

Opstellingenwerk is van oudsher vooral bekend geworden via Bert Hellinger in de vorm van familieopstellingen. Dit is een therapievorm die verklaringen en oplossingen zoekt voor hulpvragen, door in te zoomen op de relaties die we hebben met anderen. En ruimte maakt voor eerdere ervaringen die we in relatie tot deze betekenisvolle anderen hebben opgedaan.

Bij opstellingenwerk nieuwe stijl verplaatst het blikveld zich van buiten naar binnen. En van het verleden naar het heden. We zetten de methode van plaatsvervangend waarnemen in, maar nu om de relatie met onszelf in het ‘hier en nu’ op te zoeken. Dit doen we met behulp van onder meer de volgende werkmethoden:

  • Wilfried Nelles: werkmethode ‘Levens Integratie Proces’ (LIP)
  • Franz Ruppert: werkmethode ‘Traumadriehoek’

Bekijk ons workshop- en trainingsaanbod

Enkele reacties van deelnemers aan onze workshops en trainingen:

“Verdiepend, professioneel en zorgvuldig.” – Peter Walhout

“Angelieke en Jolie: deskundig en vanuit vertrouwen.” – Karin Oostra

“Een vernieuwende manier van kijken naar je eigen denken en handelen.” – Tini Rademaker

“Een verrijkende, bijzondere ervaring in een warme, veilige sfeer.” – Jonne Bor

“Wat is het fijn om met jullie te werken met wat zich aandient.” – Carola Roos