Over ons

Jolie Lancker heeft zich tot 2011 gericht op het (her) structureren en leidinggeven aan bedrijven en organisaties. Na 2011, is zij zich in toenemende mate gaan richten op de individuele mens en zijn of haar professionele en persoonlijke (competentie) ontwikkeling. Hiertoe heeft zij verschillende opleidingen gevolgd, waaronder die van kindercoach, NLP-coach en verlies- en rouwbegeleider. Aansluitend heeft zij, bij het Nelles Instituut in Duitsland, de hoofdopleiding fenomenologische psychologie gevolgd, met als praktijkdeel het Levens Integratie Proces (LIP). Naast het voeren van haar eigen praktijk, is zij als bestuurslid van de NVNLP nauw betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit en het verbreiden van de toepassing van NLP in Nederland.

Angelieke Stikkel is sinds 2006 werkzaam als coördinator, docent en trainer in het hoger sociaal beroepsonderwijs. Binnen het post-hbo-onderwijs richt zij zich met name op lesaanbod ten aanzien van grondhouding, methodiek en zingevingsbronnen. Zij heeft een eigen praktijk in Amersfoort voor psychosociale therapie en verlies- en rouwbegeleiding. Zij studeerde eerder Humanistiek in Utrecht en rondde de 2-jarige therapeutische vervolgopleiding af aan het Nelles Instituut, met het Levens Integratie Proces (LIP) als praktijkdeel. Daarnaast is zij geschoold door Franz Ruppert. Angelieke is co-auteur van het Leerprogramma Narratief Werken (2007, Trimbos-instituut). Haar Masterscriptie richtte zich op het versterken van de deskundigheid van Social Work studenten bij verlies- en rouwsituaties.

Er is aansluiting met de volgende beroepsverenigingen en koepelorganisaties:

Meer over Jolie Lancker
Meer over Angelieke Stikkel